Erkki Lehtirannan ”Karma, jälleensyntymä ja henkinen kehitys” -kurssi

Aika:      la 5.12.2020 klo 11.00 – 18.00

Paikka:  Jooga23, Koulukatu 23, Hämeenlinna

Hinta:    90 eur

 

Tämä intensiivikurssi avaa reitin henkisyyden ydinkysymyksiin ja teemoihin, jotka edellyttävät toinen toisiaan. Karma ja jälleensyntyminen kietoutuvat tiiviisti toisiinsa, ja molemmilla on keskeinen vankka sijansa henkisessä kehityksessä. Kurssilla näitä teemoja tarkas-tellaan sekä tradition että uusien oivallusten ja löytöjen valossa.

Tarkastelussa ovat mm. seuraavat ydinkohdat:

  • Mitä karma on ja mikä on paras tapa purkaa sitä?
  • Mikä on jälleensyntymisen tarkoitus?
  • Mitä teemme kahden inkarnaation välisenä aikana?
  • Miksi synnymme sinne, minne synnymme, ja kenen kanssa?
  • Miten edistää omaa ja toisten henkistä kehitystä oikealla ja viisaalla tavalla?
  • Miten tietoisuutemme liittyy karmaamme ja henkiseen evoluutioomme?
  • Mitkä henkiset lainalaisuudet liittyvät näihin teemoihin?

Kurssi antaa monia konkreettisia, testattuja ja hyväksi havaittuja työkaluja omaan henkiseen työkalupak-kiisi. Harjoitukset ovat tärkeä osa kurssia, joka raken-tuu teoreettisten ja käytännöllisten asioiden harmoniaan. Saat mukaasi eväitä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia henkiseen kasvuusi ja avartumiseesi sekä kykyysi auttaa muita ihmisiä heidän taipaleellaan.

 

Kurssin kouluttaja, ammattiastrologi FM Erkki Lehtiranta on pitkän linjan henkisen alan pioneeri, joka on kirjoittanut 12 kirjaa henkisyyden eri alueista, pitänyt satoja kursseja näistä teemoista Suomessa ja ulkomailla sekä tavannut alan johtavia ajattelijoita.

 

HENKISEN ASTROLOGIAN TULKINTOJA pe 4.12.2020 klo 10.30 -17.30 Hämeenlinnassa – Erkki Lehtiranta

Tulkinnoissa käsitellään mm. karttasi osoittamat keskeiset karmalliset läksyt, haasteet ja mahdollisuudet sekä/tai nykyhetken astrologiset syklisi. Saat paljon henkistä ohjausta mukaasi. 60min./100e, 30min./60e. Paikka: Jooga23, Koulukatu 23, Hämeenlinna. Varaukset: https://vello.fi/smilingstars/ tai 0400 761939.